info@larierapadel.cat - 93 250 55 90

ESCOLA INFANTIL
Calendari 


Pre- Matricula

De maig a principis de setembre de 2019.

Inici de classes: 16 de setembre del 2019. 
 

Trimestres 

Primer Trimestre 

Del 16 de setembre de 2019 al 19 de desembre de 2019 

Segon Trimestre 

Del 7 de gener 2020 al 3 d' abril de 2020 

Tercer Trimestre 

Del 14 d'abril de 2020 al 19 de juny de 2020


Festius

·12 d'octubre de 2019 

·1 de novembre de 2019 

·6 de desembre de 2019 

·Del 20 de desembre del 2019 al 7 de gener del 2020

·Del 6 d’abril del 2020 al 13 d’abril del 2020 

·23 d’abril de 2020 

·1 de Maig de 2020 

*A les festivitats aquí exposades s’hi poden afegir algunes més en funció dels calendaris laboral i escolar de l’any en curs.


Alumnes

Grups fixes de 4 alumnes de la mateixa edat o similar.

MINIPÀDEL (De 4 a 7 anys)

ESCOLA INFANTIL (De 8 a 17 anys)


Material

Tots els alumnes han de portar calçat de pàdel i pala.